Pridal/a Admin dňa Pi, 18.11.2022 - 23:39

Apoštolát Bratstva svätého Pia X. na Slovensku (FSSPX)

Večerná Trnava
Večerná Trnava
 
 
Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Drahí veriaci,

v tomto článku prinášame stručnú správu o začiatku pôsobenia FSSPX na Slovensku a jeho plánoch. Bratstvo začala svoje pôsobenie v Liptovskom Mikuláši na jeseň roku 2020. Bol to dôstojný pán Lukasz Szydlowski z Krakovského priorátu FSSPX, ktorý na pozvanie katolíkov z Oravy a Liptova začal prichádzať jeden piatok za mesiac do kaplnky na Liptove slúžiť svätú omšu, ktorej vždy predchádzala prednáška o tradičnej katolíckej viere.

V tom istom období, na jeseň 2020, navštívil prvýkrát túto mladú misiu aj slovenský kňaz z Francúzska abbé Jozef Hutta, ktorý sa práve zdržiaval na Slovensku z dôvodu sabatického roku. Po zoznámení sa s poľským kňazom Bratstva, o ktoré sa už dávnejšie zaujímal vo Francúzsku a Taliansku, ponúkol veriacim začínajúcej misie svoje kňazské služby. Tak začali sväté omše každú nedeľu v Liptovskom Mikuláši - dochádzaním kňaza z Trnavy do Liptovského Mikuláša. Bolo to práve v období známej epidémie, kedy katolíci na Slovensku boli vylúčení z kostolov a nemali prístup ku sviatostiam.

Pomaly sa komunita začala vzmáhať, prednášky a sväté omše oboch kňazov pokračovali a koncom roka 2020 abbé Hutta navštívil prvýkrát priorát FSSPX v Krakove. O pár týždňov neskôr sa stretol s predstaveným poľského FSSPX, dôstojným pánom Karlom Stehlinom. Po niekoľkých dňoch sa slovenský diecézny kňaz z Nice rozhodol prísť na skúšku do Bratstva, s perspektívou rozvoja tejto misie na Slovensku. Najprv z Krakova, neskôr z Varšavy a nakoniec znova z Krakova prichádzal na Liptov slúžiť nedeľné sväté omše. Na jar nasledujúceho roka pribudli ďalšie dve kaplnky - v Žiline a v Trnave. V júni roku 2021 predstavený z Varšavy, dôstojný pán Karl Stehlin, posvätil všetky tri nové kaplnky na Slovensku, kde slovenský kňaz začal slúžiť tri nedeľné sväté omše.

Naši veriaci sa dostali do kontaktu s Bratstvom, o ktorom mali informácie skôr z internetu, aj keď mnohí už chodili do ich kaplniek v Čechách, na Morave, v Rakúsku a v Poľsku. Slovensko až doteraz bolo jedným z posledných štátov v Európe, kde chýbala tradičná katolícka misia. Je tiež obdivuhodné, že veľa Slovákov sa zoznámilo s pôsobením Bratstva FSSPX v zahraničí, nakoľko ako cudzinci pracujúci v rôznych krajinách sveta nenašli katolícku svätú omšu, ktorá by sa aspoň trochu podobala tej, na ktorú boli doma zvyknutí. Máme takto pekné svedectvá z celého sveta, kde sa slovenskí katolíci vysťahovali za prácou a mali milosť objaviť Bratstvo FSSPX ešte skôr ako tí, ktorí žijú v ich slovenskej domovine a túžobne ho očakávali. Hlásia sa nám takto napríklad Slováci z Rakúska, z Čiech a Moravy, z Poľska, Nemecka, Švajčiarska, Francúzska, Belgicka, Holandska, USA, Kanady a z mnohých iných krajín sveta. Istotne aj oni vyprosili a vymodlili príchod Bratstva FSSPX na Slovensko, kde teraz už aj oni samotní môžu prísť na svätú omšu v lete, keď prídu na prázdniny navštíviť svojich príbuzných. Predtým, teda aj pred epidémiou, vždy smutne konštatovali, že sa nemohli vôbec zúčastniť na svätej omši doma, pretože vyhľadávali už výlučne tradičnú katolícku, ktorá nepodľahla liturgickej deforme po Druhom vatikánskom koncile.

Arcibiskup Lefébvre
Arcibiskup Marcel Lefébvre slúžiaci svätú omšu

Začiatkom leta 2021 dôstojný pán Stehlin so slovenským kňazom navštívili po prvýkrát východné Slovensko a za pomoci jednej slovensko-americkej rodiny v Košiciach zorganizovali prednášku a svätú omšu. Prišlo zopár ľudí, ale pôsobenie na východe Slovenska začalo až po dlhšej prestávke.

V roku 2022 miestne komunity postupne rástli, aj keď stabilný počet veriacich sa zastavil, lebo mnoho ľudí chodilo len kvôli nepriaznivým sanitárnym opatreniam vo farnostiach a diecézne latinské omše boli po zákazoch tiež obnovené. Teraz úlohou slovenskej misie Bratstva FSSPX bude vysvetliť veriacim hlavné rozdiely medzi modernou a tradičnom vierou a liturgiou. Musia vedieť, prečo je dôležité navštevovať len sväté omše v tradičnej rímskej forme.

Na jar 2022 sa udiala organizačná zmena, ktorá mala za následok presun slovenského kňaza z Poľska do Rakúska. Zmena priorátu, v ktorom mal žiť, bola odôvodnená územným zaradením Slovenska do rakúskeho dištriktu, kam patria všetky bývalé územia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj Balkán. Predstaveným dištriktu je aktuálne švajčiarsky kňaz Bratstva FSSPX, páter Stefan Frey. Poľský dištrikt má naopak na starosti krajiny, ktoré boli súčasťou bývalého Sovietskeho zväzu.

Tábor v Jaidhofe
Letný chlapčenský tábor v Jaidhofe, sídle rakúskeho dištriktu FSSPX

Zároveň tu chceme vyjadriť vďaku poľskému FSSPX za začiatok misie Bratstva na Slovensku, ako aj za dôležitú tradičnú formáciu prvého slovenského kňaza. Bolo to v tom istom pravovernom katolíckom duchu, v akom vyučoval svojich bohoslovcov a kňazov zakladateľ Bratstva FSSPX arcibiskup Marcel Lefebvre, a ktorý je na hony vzdialený od toho pokoncilového modernistického, ktorý abbé Jozef Hutta sám zažil v seminároch v Bratislave a v Nice.

V tomto istom čase sa misia rozšírila konečne aj na východné Slovensko, ktoré ako najviac veriaci slovenský región nemalo stále na svojom území tradičnú katolícku kaplnku. To sa stalo v okolí Prešova, kde slovenský kňaz s povolením pátra Stehlina z Varšavy začal navštevovať veriacich, ktorí zatiaľ chodili na sväté omše do Liptovského Mikuláša. A tak tesne pred jeho odchodom do Rakúska vznikla kaplnka v meste Prešov. Odvtedy je dokonca tou najväčšou spomedzi štyroch existujúcich. Pevne dúfame, že sever a východ krajiny zostane verný svojej dobrej povesti, stane sa baštou katolíckej tradície na Slovensku a dá prvé povolania pre Bratstvo, čo je už aj realitou pre začiatok tohto školského roka.

Nezabúdame istotne ani na ďalšie regióny na Slovensku, ako je napríklad Západ, trocha zvýhodnený oproti iným zatiaľ ešte mnohými miestami tradičných liturgií, ako aj blízkosťou zahraničných priorátov. Špeciálne prosíme o modlitby za opustené regióny stredného a najmä južného Slovenska, zanedbané z hľadiska cirkevného, demografického, či ekonomického. Veriaci z týchto oblastí musia chodiť hodiny autom na katolícku svätú omšu na Slovensku, prípadne ísť do Budapešti, inak musia zostať doma.

Na záver treba povedať to najhlavnejšie, a tým je naša pastorácia. Spomenuli sme štyri kaplnky a k nim treba pridať sídlo slovenskej misie FSSPX v Pastuchove pri Hlohovci, kde sa nachádza náš dom pre kňazov a veriacich. Podľa možností, sväté omše sú na Slovensku štyri - každú nedeľu, často aj v piatky a soboty. Máme teraz tú milosť, že Pán nám poslal na výpomoc kňazov z Rakúska, Slovenska a Poľska, členov Bratstva FSSPX alebo spriatelených diecéznych kňazov.

Samozrejme, odkedy funguje táto misia, začali byť slávené sviatosti krstu v tradičnom obrade, a tento rok už boli aj prvé sväté prijímania. Prvé veľkonočné Triduum sa slávilo v Liptovskom Mikuláši.

Krížová cesta
Prvá krížová cesta Bratstva na Slovensku, Veľký piatok 2022 pri Liptovskom Mikuláši

Takisto máme radosť a prosíme zároveň o modlitby pre prvého kandidáta do seminára pre slovenskú misiu rakúskeho dištriktu, ktorý je z Oravy ako väčšina našich slovenských veriacich.

V júni tohto roka bola veľkou udalosťou sviatosť birmovania, po prvýkrát pre slovenských a maďarských veriacich zo Slovenska, udelená našim biskupom Mgr. Bernardom Fellayom v tradičnom ríte, ktorá sa konala v Minoritenkirche vo Viedni, kde je sídlo viedenského priorátu.

Birmovka vo Viedni
Birmovka v Minoritenkirche vo Viedni, prvýkrát za účasti birmovancov zo Slovenska

Veľmi dôležitou úlohou pôsobenia FSSPX v dnešnej dobe na Slovensku je obnovenie výučby tradičného katolíckeho katechizmu pre deti, ktoré sa začalo v Žiline a bude pokračovať v Prešove a iných kaplnkách. Rovnako urgentná je obnova katolíckej predmanželskej náuky a tradičnej rodinnej pastorácie vôbec, začínajúc tradičným katolíckym skautingom. Modlime sa za početné kresťanské rodiny, ktoré sú - podľa slov nášho zakladateľa - zdrojom viery a duchovných povolaní. Slovensko potrebuje katolíckych rodičov, ktorí chcú mať omnoho viac detí, ako je aktuálna norma dekadentnej spoločnosti.

Ďakujeme Pánovi aj za viaceré obrátenia z protestantizmu, ďalšie sú na ceste a takto svedčia o jedinečnosti katolíckej viery pre spásu človeka. Prosíme o všetky druhy podpory, hlavne tej duchovnej, aby sa tradičný katolicizmus na Slovensku obnovil v dušiach kňazov a veriacich, a aby nám Pán Boh požehnal hojné mužské a ženské duchovné povolania, ktorých počet sa s modernizmom v Cirkvi katastroficky prepadol. Tento od Druhého vatikánskeho koncilu stále klesá, čo - vďaka Pánu Bohu - nie je prípadom pre tradičné komunity, ktoré sú ako jediné v katolíckej Cirkvi za posledné desaťročia v rozkvete. Vyzývame katolíckych kňazov obidvoch rítov z celého Slovenska, a aj tých, ktorí sú rozídení po celom svete ako misionári, aby posilnili naše rady a tak prispeli svojou službou a obetou k vláde nášho Pána Ježiša Krista v našej krásnej domovine, od Tatier až k Dunaju.

Šaštín
Šaštín: Panna Mária Sedembolestná, Patrónka Slovenska

Nech Matka Sedembolestná, Panna Mária, Patrónka Slovenska, nám toto vyprosí u svojho milovaného Syna v nebi.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Misia FSSPX Slovensko, rakúsky dištrikt

 

Kontakt: fsspx-sk.org