Kaplnky

Žilina

Adresa: Národná 804/20, 1. poschodie vľavo
Parkovisko: Vojtecha Tvrdého 13

Kaplnka v Žiline

Liptovský Mikuláš

Adresa: 1. mája 112/17, 1. poschodie vpravo

Kaplnka v Liptovskom Mikuláši

Trnava

Adresa: Markovičova ulica

Kaplnka v Trnave

Prešov

Adresa: Hlavná 103
Parkovisko: Posledné parkovisko vpravo

Kaplnka v Prešove
Fotografia pôvodnej kaplnky