Kaplnky

 

Žilina - Kaplnka svätého Jozefa

Adresa: Národná 804/20, 1. poschodie vľavo
Parkovisko: Vojtecha Tvrdého 13

Kaplnka v Žiline

Liptovský Mikuláš - Kaplnka Krista Kráľa

Adresa: 1. mája 112/17, 1. poschodie vpravo

Kaplnka v Liptovskom Mikuláši

Trnava - Kaplnka Panny Márie Trnavskej

Adresa: Markovičova ulica

Kaplnka v Trnave

Prešov - Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Adresa: Hlavná 103
Parkovisko: Jarkova ulica

Kaplnka v Prešove