Oblátky

 

Kto sú Oblátky?

Oblátky Bratstva sv. Pia X. patria do duchovnej rodiny, ktorú založil arcibiskup M. Lefebvre v roku 1973. Patria priamo pod generálneho predstaveného Bratstva a jeho 2. asistenta. Dnes majú viac ako 75 členiek z 19 krajín. Pôsobia takmer po celom svete – všade tam, kde je aktívne Bratstvo.

Aké je ich poslanie?

Oblátky podporujú dielo Bratstva a pomáhajú kňazom v priorátoch, na školách alebo v seminároch. Ich činnosti sú rôznorodé: varenie, upratovanie, pranie, sakristia, sekretárske práce, vyučovanie, katechizmus. Oblátky majú plniť zverené úlohy veľkodušne. Výraz oblátka znamená „obetovaná“ – len v tejto obete nachádza skutočné šťastie a vykonáva skutočný apoštolát, hoci skrytý a nenápadný.

Aká je ich spiritualita?

Spiritualita oblátok je spiritualitou Bratstva, je sústredená na Najsvätejšiu Obetu Svätej Omše. Ich patrónkou je Panna Mária Sedembolestná. V deň jej sviatku, 15. septembra, počas svätej omše konajú alebo obnovujú svoje zasvätenie.

Osobitným povolaním oblátky je modliť sa a obetovať sa za posväcovanie kňazov a budúcich kňazov ako aj odčiniť všetky svätokrádeže a zanedbania, najmä od duší zasvätených Bohu.

Oblátka s kvetmi

Kto sa môže stať členkou?

Najdôležitejšie je Božie povolanie. Kto chce navštíviť noviciát, stráviť tam pár dní a skúmať svoje povolanie, je vítaný.

Vstup k oblátkam si nevyžaduje žiadne špeciálne vzdelanie, nemá vekovú hranicu a prekážkou nie sú ani niektoré zdravotné problémy. Kandidátka však musí byť schopná sa prispôsobiť spoločnému životu a plniť povinnosti podľa svojich najlepších schopností.

Podmienky vstupu sú jednoduché, ale nevyhnutné:

  1.  Roky pevného kresťanského života;
  2.  Schopnosť žiť v spoločenstve a prispôsobiť sa rôznym mentalitám;
  3.  Vyrovnanosť, zdravý úsudok, praktickosť a zrelosť;
  4.  Veľkorysosť, flexibilita a vytrvalosť v ťažkostiach a situáciách, ktoré sú v rozpore s vlastnými túžbami alebo osobnými preferenciami.

Oblátky

Ako vyzerá formácia?

Kandidátka absolvuje ročný postulát. Potom prijme habit a rehoľné meno; na jeden alebo dva roky sa stane novickou. Roky noviciátu sú obdobím intenzívnej duchovnej a praktickej formácie pre nadobudnutie čností potrebných na vytrvanie v rehoľnom živote a v apoštoláte. Noviciát sa končí zložením prvého sľubu vernosti. Oblátka ho bude obnovovať vždy na rok počas šiestich rokov. Potom je možné zaviazať sa na obdobie troch rokov a nakoniec, po celkovo deviatich rokoch, bude môcť zložiť večný sľub.

Mám povolanie?

Mnoho mladých dievčat si kladie túto otázku. Často pri tom myslia na veľké svätice, ktoré prešli touto cestou ako napr. sv. Terézia od dieťaťa Ježiša. Ale v ktorom rehoľnom spoločenstve naplním svoj ideál? Možno je práve povolanie k Oblátkam Bratstva sv. Pia X. tou správnou odpoveďou.

Oblátka s ornátom

Mám záujem vstúpiť – čo mám urobiť?

Kandidátka by sa mala o svojom povolaní najskôr porozprávať s kňazom, ktorý ju potom odporučí generálnemu predstavenému, a to po schválení predstaveného dištriktu v mieste jej bydliska.