Milodary

 

Finančné príspevky nám môžete poslať na účet:

Názov občianskeho združenia: Panna Mária Sedembolestná

Adresa: Pastuchov 145, 920 63 Pastuchov

IČO: 54686318

IBAN: SK 29 0900 0000 0051 9572 5038

QR kod

Pán Boh zaplať za každú pomoc. Svätá omša za dobrodincov je slúžená každú prvú stredu mesiaca.