Agenda

December 2022

Púť do Ríma

5. - 10. decembra rakúsky dištrikt FSSPX organizuje púť do Ríma. Odchod je z Trnavy, smer Rím, priorát Albano. Doprava je zabezpečená minibusom. Duchovný doprovod - abbé Jozef Hutta.

 

Ignaciánske exercície pre mužov (nemecky)

Exercície budú viesť od 26. do 31. decembra p. Stefan Frey a p. Georg Pfluger v Jaidhofe. Viac informácií nájdete v nemčine na stránke rakúskeho dištriktu.

 

Január 2023

Exercície pre mužov - Zlaté Hory

Bratstvo Svätého Pia X. v Česku organizuje exercície pre mužov v dňoch 23. až 28. januára. Viac informácií nájdete v českom informačnom letáku na strane 23.

 

Máj 2023

Birmovka vo Viedni

Sviatosť birmovania pre veriacich z misie Bratstva FSSPX na Slovensku bude v roku 2023 udelená v Minoritenkirche vo Viedni doobeda, 7. mája.

 

Október 2023

Exercície pre ženy - Zlaté Hory

Bratstvo Svätého Pia X. v Česku organizuje exercície pre ženy v dňoch 23. až 28. októbra. Viac informácií nájdete v českom informačnom letáku na strane 23.