Agenda

 

Marec 2022

Veľkopôstne rekolekcie

Žilina: sobota 19. marca

09:30 Katechéza 1
10:15 Spovedanie
11:00 Svätá omša
12:30 Spoločný obed
15:00 Krížová cesta v obci Bitarová
17:00 Katechéza 2
18:00 Adorácia a pobožnosť ku svätému Jozefovi

Liptovský Mikuláš: sobota 19. marca

10:00 Krížová cesta
11:00 Katechéza 1
12:00 Svätá omša
15:00 Katechéza 2

Liptovský Mikuláš: nedeľa 20. marca

09:00 Katechéza 3
10:00 Spovedanie
10:30 Svätá omša

Trnava: nedeľa 20. marca

16:30 Katechéza
17:30 Spovedanie
18:30 Svätá omša

 

Apríl 2022

Návšteva predstaveného dištriktu

V nedeľu 3. apríla po prvý krát navštívi všetky kaplnky predstavený rakúskeho dištriktu, páter Stefan Frey.
 

Veľkonočné obrady

Veľkonočné obrady v dňoch 14. až 17. apríla budú v kaplnke v Liptovskom Mikuláši.

 

Máj 2022

Stretnutie birmovancov

V sobotu 21. mája bude v Trnave stretnutie birmovancov.

 

Jún 2022

Rekolekcie pre birmovancov

V sobotu 18. 6. budú v okolí Bratislavy rekolekcie (duchovná príprava) pre birmovancov. Miesto bude neskôr upresnené.
 

Sviatosť birmovania

Udelenie sviatosti birmovania bude v sobotu 25. júna o 11:00 vo Viedni a v nedeľu 26. júna v Brne. Pre viac informácií nás môžete kontaktovať.

 

Júl 2022

Návšteva predstaveného dištriktu

V nedeľu 3. júla navštívi všetky kaplnky predstavený nášho dištriktu, páter Stefan Frey.

 

Chlapčenský letný tábor

17. až 23. júla bude letný tábor pre chlapcov v Sankt Marein bei Neumarkt (Rakúsko). Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať tu.