Pridal/a Admin dňa So, 13.05.2023 - 12:42

Sviatosť birmovania rakúskeho dištriktu FSSPX v Minoritenkirche vo Viedni

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahí veriaci, v dnešný veľký deň, kedy piati zo Slovenska prijímate sviatosť birmovania z rúk biskupa Bratstva sv. Pia X. Mgr. Bernarda Tissier de Mallerais, pripomeňme si o nej základnú katolícku doktrínu.

Sviatosť birmovania je ustanovená Naším Pánom Ježišom Kristom, pokrstený pri nej dostáva dary Ducha Svätého a upevňuje sa v kresťanskom živote. Tým, že vám dáva Ducha Svätého, značí vašu dušu znakom bojovníka Kristovho a stávate sa úplnými kresťanmi. To preto, lebo zdokonaľuje vaše cnosti a dary prijaté pri krste.

Keď sa teraz stávate Kristovými vojakmi, je to preto, aby ste boli bojovníkmi za vieru a obrancami Cirkvi. Ste posilnení k vyznávaniu viery tak skutkami, ako aj slovami.

Birmovka 2023

Ako ste sa učili v katechizme, matériou sviatosti Birmovania je pomazanie krizmou - masťou, ktorá je zmesou olivového oleja a balzamu. Bola posvätená biskupom na Zelený štvrtok. Balzam, ktorý je voňavý a ochraňuje od znečistenia, znamená, že kresťan je odteraz schopný šíriť vôňu cností a chrániť sa od znečistenia neresťami.

Po položení rúk na kandidáta biskup pomaže čelo znakom kríža. Vysloví tieto slová, ktoré sú formou sviatosti: „Značím ťa znakom kríža, a posilňujem ťa krizmou spasenia v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Pomazanie dostávate na čelo, tam, kde sa objavujú znaky strachu a hanby, aby ste pochopili, že sa nemáte hanbiť za meno a vieru kresťana, ani sa báť nepriateľov viery. Potom hneď biskup slabo udrie po líci hovoriac: „Pokoj s tebou“. To preto, aby ste vedeli, že budete musieť vytrpieť rôzne druhy protivenstiev a ťažkostí za vieru Ježiša Krista.

Týmto dostanete pravý pokoj, ten, ktorý vám svet nebude vedieť dať: boží pokoj, ktorý upevní kroky kresťana na ceste spásy a pomáha mu v duchovnom zápase.

Milí birmovanci, sviatosť birmovania si musíte veľmi vážiť, lebo je silným prostriedkom k získaniu spásy, a to ľahšie a plnšie. Tridentský katechizmus takto povzbudzuje birmovanca: „Spomeň si, že si Kristovým vojakom, a že máš obhajovať jeho záujmy. Odhodiac teda všetky obavy a zbaviac sa všetkého zbytočného strachu, vyznaj slobodne svoju vieru slovami a skutkami. Nech ti je cťou trpieť urážky a prenasledovania za túto vec.“

Birmovka 2023

Bratia, ale ako si zachováte milosť sviatosti birmovania?

Často sa modliť, zachovávať Božie prikázania a zákon Ježiša Krista, konať dobré skutky bez ohľadu na ľudí, s láskou a oddanosťou.

Na záver si ešte pripomeňme jednu dôležitú vec. Duch Svätý účinkuje vždy prostredníctvom Matky Božej. Je teda logické, že milosti a dary Ducha Svätého z vás urobia dokonalého kresťana do tej miery, do akej sa zveríte pod ochranný plášť Panny Márie. Inými slovami, Duch Svätý rozdáva svoje milosti a dary vždy skrze konanie Prostrednice všetkých milostí. Dary, ktoré dnes prijmete, začínajú pôsobiť len za podmienky, že sa dáte celí do rúk Nepoškvrnenej. +