Pridal/a Admin dňa So, 18.02.2023 - 18:24

Pozdrav nového predstaveného rakúskeho dištriktu veriacim na Slovensku

P. Johannes Regele

Náš nový predstavený rakúskeho dištriktu FSSPX P. Johannes Regele posiela veriacim na Slovensku nasledujúci pozdrav. Uverejňujeme ho najskôr v nemeckom origináli a nižšie je aj preklad do slovenčiny.

 

"Hochwürdiger Herr P. Hutta, liebe Gläubige!
Liebe Freunde und Wohltäter in der Slowakei!

Ich freue mich sehr, Sie als neuer Superior des Distriktes erstmal grüßen zu dürfen. Seit einige Zeit wächst das Werk der römisch-katholischen Priesterbruderschaft St. Pius X. auch in der Slowakei. Ich freue mich schon sehr, Ihr schönes Land besuchen zu dürfen. Es gibt schon eine Reihe von apostolischen Früchten. Möge die allerseligste Jungfrau Maria, die Mater Dolorosa, Sie alle besonders behüten! Ebenso der hl. Joseph und die hll. Cyrillus und Methodius. Seien Sie treue Katholiken, Gott wird Ihr Leben dann besonders segnen!"

 

 

"Dôstojný pán Hutta, drahí veriaci, drahí priatelia a dobrodinci na Slovensku!

Som veľmi rád, že vás môžem po prvýkrát pozdraviť ako nový predstavený rakúskeho dištriktu. Už nejaký čas sa aj na Slovensku rozrastá dielo rímskokatolíckeho Kňazského bratstva sv. Pia X. Veľmi sa teším na návštevu vašej krásnej krajiny. Už teraz vidíme početné ovocie apoštolátu. Nech vás všetkých ochraňuje Preblahoslavená Panna Mária, matka Sedembolestná. Rovnako aj svätý Jozef a svätý Cyril a svätý Metod. Buďte vernými katolíkmi a Boh potom zvlášť požehná váš život!"