Pridal/a Admin dňa So, 26.11.2022 - 22:31

Pozdrav generálneho predstaveného FSSPX


 

Veriacim na Slovensku

Menzingen, November 19, 2022

 


 

Drahí veriaci,

je pre mňa potešením sa na Vás obrátiť s niekoľkými slovami. Sledujem pozorne a s veľkým záujmom vývoj apoštolátu Bratstva sv. Pia X. vo Vašej krajine. Musím povedať, že Vaše priľnutie k svätej omši, k sviatostiam - slovom k Tradícii - je pre mňa a pre Bratstvo skutočnou radosťou.

Nedávno som mal príležitosť osobne sa stretnúť a hovoriť s dôstojným pánom Huttom. Všetko, čo mi povedal o jeho apoštoláte na Slovensku, je veľmi povzbudzujúce.

Takže by som Vám chcel poďakovať za podporu a dôveru, ktorú preukazujete Bratstvu, a povzbudiť Vás, aby ste v tom pokračovali. Zvlášť naďalej podporujte dp. Huttu, ktorý sa veľkodušne obetuje ako Dobrý Pastier za svoje ovce.

S blížiacim sa nádherným adventným obdobím Vás povzbudzujem, aby ste vytrvali v nadšení a štedrosti. Počiatočná radosť a zápal musia vydržať a nesmú byť narušené problémami, ktoré určite prídu. Vždy je to tak, že každé Božie dielo sa musí rozvíjať v duchu viery a obety, ak chceme, aby pretrvalo.

Ak je Vaše očakávanie príchodu Dieťaťa Ježiša silné, vrúcne, živené vierou a obetou, potom On a jeho Svätá Matka naplnia Vaše duše a rodiny svojimi pokladmi.

Netúžim po ničom inom pre Vašu krajinu, ako mať jedného dňa v našom seminári slovenských seminaristov. Bolo by to veľké požehnanie pre Vás všetkých a veľká odmena za všetky Vaše obety. Silne Vás povzbudzujem k modlitbe, k obetovaniu seba a Vašich každodenných skutkov a skúšok na tento úmysel.

Nech Vám Panna Mária pomôže v Advente pripraviť si srdcia na príchod jej Syna Ježiša - toto je milosť, ktorú Vám všetkým prajem. Nech Vás Boh žehná!


 

Generálny predstavený FSSPX,

Fr. Davide Pagliarani

 

List od generálneho predstaveného FSSPX