Pridal/a Admin dňa Pi, 31.03.2023 - 22:11

Odpustová slávnosť v Kaplnke sv. Jozefa

 

Odpust 2023 v Žilinskej kaplnke sv. Jozefa

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

20. 3. 2023 sa v kaplnke FSSPX sv. Jozefa v Žiline slávila odpustová slávnosť. Celebrantom sv. omše bol predstavený nášho dištriktu vdp. Johannes Regele z Rakúska. Okrem slovenského kňaza z Bratstva sv. Pia X. vdp. Jozefa Huttu nás poctil svojou prítomnosťou aj vdp. ThDr. Štefan Mordel. Prítomní boli tiež žilinskí miništranti, a z Jaidhofu nášho predstaveného sprevádzali slovenský kandidát do seminára FSSPX pán Ľubomír Olbert a poľský bohoslovec dp. Jerzy Sawicki.

Našim veriacim ako aj hosťom zo zahraničia bola v kázni zdôraznená dôležitosť úcty k svätému Jozefovi, patrónovi celej Cirkvi. Zvlášť dnes, keď naša matka Cirkev zažíva ťažkú krízu, si musíme ctiť svätého Jozefa a prosiť ho o pomoc a orodovanie. Rodičia boli vyzvaní, aby boli prvými učiteľmi viery pre svoje deti. Za vzor trpezlivosti a vytrvalosti v ťažkostiach nám bola daná preblahoslavená Panna Mária, nevesta sv. Jozefa. Tá, ktorá pevne stála pod krížom na Golgote. Neutiekla, nevzdala sa, nezúfala, ale aj v týchto najťažších chvíľach života stála pevne a dôverovala Pánu Bohu. Tento nasledovaniahodný príklad nech nás povzbudí vždy, keď dobrý Boh dopustí aj na nás nejaký kríž.

Svätá omša bola sprevádzaná spevom gregoriánskeho chorálu, ktorý svojou posvätnosťou, starobylosťou a vznešeným textom liturgiu nielen zdobí, ale najmä pozdvihuje ľudskú dušu k väčšej oslave Boha.

Po svätej omši nasledovalo obnovenie zasvätenia Kňazského bratstva  sv. Pia X. svätému Jozefovi a slávnosť bola zavŕšená spoločným pohostením.

Sme vďační vdp. Regelemu za prvú návštevu Slovenska vo funkcii predstaveného rakúskeho dištriktu FSSPX, pod ktorý patrí aj Slovensko. Povzbudení jeho slovami nezabudnime, že je úlohou nás veriacich obnoviť vytrácajúcu sa úctu k sv. Jozefovi. Slávny pestún Božieho Syna vynikal čnostným životom a s láskou sa staral o Svätú rodinu. Rovnako neopustí ani nás, naše rodiny, ani svätú Cirkev, ak sa k nemu budeme utiekať.

Svätý Jozef, ochranca Cirkvi svätej, oroduj za nás!


 

ĽO