Pridal/a Admin dňa Ne, 29.10.2023 - 22:15

Sviatok Všetkých svätých

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, reflexie, spomienkami. V tomto mesiaci si zároveň Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra to je sviatok Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája s týmto sviatkom nádej na vzkriesenie. To je deň radosti a nádeje. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli Pánom oslávení. To má byť zmyslom sviatku Všetkých svätých.

Tento sviatok sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon, a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil jeho slávenie z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne vysvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú Cirkev. Veriaci si v tento deň pripomínajú aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je sviatok Všetkých svätých dňom pracovného pokoja.

Naň nadväzuje sviatok Pamiatky na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaný Dušičky.

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa za duše v očistci Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (týždeň predtým, alebo potom), sv. prijímanie ( v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať plnomocné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.