Pridal/a Admin dňa Pi, 11.11.2022 - 20:31

Sviatok Krista Kráľa – Kaplnka FSSPX Liptovský Mikuláš – 30. október 2022

 

Odpustová svätá omša v Liptovskom Mikuláši

 

V tradičnom liturgickom kalendári pripadá na poslednú októbrovú nedeľu sviatok nášho Pána Ježiša Krista Kráľa. Hoci Kristus ako Kráľ sa v Cirkvi uctieval od jej počiatkov, zavedenie sviatku Krista Kráľa pápežom Piom XI. v roku 1925 má pre našu dobu obzvlášť veľký význam. Pius XI. písal encykliku Quas primas (O Kristovi Kráľovi) v pohnutých časoch, keď moderné bludy už nahlodávali súkromný i verejný život a ničili tradičný katolícky poriadok v spoločnosti. Encyklika Quas primas a zavedenie sviatku Krista Kráľa boli reakciou najmä na rozširujúci sa laicizmus, ktorý sa v prvom rade snažil obmedziť zvrchované Kristovo panstvo nad spoločnosťou a vplyv Cirkvi vo verejnom živote, ale následne - ako píše Pius XI. - viedol k tomu, že sa Kristovo náboženstvo začalo prirovnávať k falošným náboženstvám, Cirkev bola obmedzovaná štátnou mocou a štáty verejne hlásali bezbožníctvo a opovrhovanie Pánom Bohom.

Odpustová svätá omša v Liptovskom Mikuláši

 

Keďže kaplnka Bratstva Sv. Pia X. v Liptovskom Mikuláši je zasvätená Kristovi Kráľovi, v nedeľu 30. októbra 2022 bola za účasti asi 45 veriacich slávená odpustová sv. omša. V kázni bola zhrnutá tradičná katolícka doktrína o Kristovi Kráľovi, o ktorej písal Pius XI. v už spomínanej encyklike, a ktorú často zdôrazňoval aj arcibiskup Marcel Lefebvre. Túto náuku totiž v duchu Druhého vatikánskeho koncilu popierajú aj samotní hierarchovia, a to nielen teoreticky, ale aj prakticky, keď napr. v minulosti vyvíjali nátlak na štáty, ktoré ešte v druhej polovici 20. storočia mali v ústave zakotvené katolícke náboženstvo ako jediné štátom uznané, aby odtiaľ túto zmienku odstránili.

Odpustová svätá omša v Liptovskom Mikuláši

 

Podstata tradičnej doktríny o Kristovi Kráľovi spočíva v tom, že Kristovmu panovaniu má byť podriadená nielen súkromná sféra a duchovný život jednotlivcov, ale aj život verejný v každej jeho oblasti, vrátane politiky a zákonodarstva. Podriadenie sa jednotlivcov, národov a štátov zvrchovanej Kristovej moci je jediným adekvátnym postojom, aký môže zaujať stvorenie voči svojmu Stvoriteľovi, Pánovi a Kráľovi.

Odpustová svätá omša v Liptovskom Mikuláši

 

Pius XI. jasne predpovedal, aký dramatický bude vývoj spoločnosti, pokiaľ odmietne zvrchované Kristovo panstvo nad sebou: nenávisť, spory, hrabivosť, neobmedzená sebaláska, prospechárstvo, ziskuchtivosť, rozvrat rodín a nakoniec rozbitie a záhuba celej spoločnosti. To je marazmus, ktorý v plnej miere zažívame dnes. Zjednodušene možno povedať, že úpadok našich čias je dôsledkom odmietnutia Kristovho panovania nad spoločnosťou. Jediným liekom na všetky súčasné krízy zároveň nie je nič iné, ako všeobecné uznanie Krista ako Kráľa jednotlivcov, rodín, štátov a celej ľudskej spoločnosti, a podriadenie sa jeho zvrchovanej autorite. Jedine takto môže byť všetko obnovené v Kristovi. Uznanie všeobecného Kristovho panovania nad celou spoločnosťou je však - slovami arcibiskupa Lefebvra - aj jedným z nevyhnutných krokov k obnove Cirkvi. Preto je integrálny odkaz sviatku Krista Kráľa nesmierne dôležitý.

Odpustová svätá omša v Liptovskom Mikuláši

 

(Fotografie z Odpustovej svätej omše – Kaplnka FSSPX Krista Kráľa, Liptovský Mikuláš – 30. október 2022)