Pridal/a Admin dňa Po, 10.06.2024 - 21:29

Vysviacky kňazov a diakonov

 

Milí veriaci,

kto si rád nepripomína najdôležitejší deň vo svojom živote? Pre nás kňazov je to deň našej vysviacky. Osobne si veľmi dobre pamätám jednu udalosť: Boli sme silným ročníkom v Ecône s viac ako tuctom kandidátov na vysviacku. Po ceremónii vysviacky sme sa vrátili na veľkú lúku, aby každý mohol udeliť primičné požehnanie na svojom pridelenom mieste. Aby sme nezmeškali obed, ktorý nasledoval, jeden seminarista nás vyzdvihol na mieste v malom autobuse a odviezol nás späť do seminára. Počas krátkej cesty mi spolubrat povedal: „J’ai failli mourir – de beauté.“ („Takmer som zomrel – od krásy“).

Táto výpoveď vám, milí veriaci, trochu dáva tušiť dojatie nového kňaza v deň jeho vysviacky. Toto vnútorné dojatie by sa však nemalo obmedzovať len na kandidátov kňazskej vysviacky, ale malo by sa preliať a zachytiť aj srdcia veriacich, ktorí pri tejto slávnostnej príležitosť podniknú extra cestu do Zaitzkofenu.

Koľko radosti nám dobrý Pán dáva v takýto deň! Na jednej strane sú tu vonkajšie radosti: park žiari sviežou zeleňou, stromy poskytujú osviežujúci tieň, veriaci sa stretávajú s rozžiarenými tvárami, bohato vyzdobený oltár, vzácne rúcha, slávnostný obrad, povznášajúce piesne - všetko toto lahodí našim očiam, ušiam a mysli.

A ďalšia vonkajšia radosť vás očakáva, keď hodíte pohľad na novostavbu a zblízka sa pozriete na budúcu obytnú budovu „Wolfgangianum“ (samozrejme bez vstupu na stavenisko!). Ak Boh dá, hrubá stavba by mala stáť do konca júna a tiež byť už aj „pod strechou“.

Na druhej strane nás však napĺňa aj vnútorná, tichá radosť, ktorá je ešte oveľa dôležitejšia a prebýva v srdci každého katolíka: radosť z nášho Boha, ktorý nám každý rok dáva nových kňazov a plní tak prísľub, ktorý nám dal: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). Lebo iba vysvätený kňaz môže prinášať svätú omšovú obetu, a tak uskutočňovať zázrak prítomnosti božského Spasiteľa vo svätostánku. Ďakujme zvlášť v tento deň kňazskej vysviacky Bohu, ktorý sa o nás stará, aby sme mohli byť verní a veselej mysle v stiesnenosti tejto doby!

S týmto vedomím vás srdečne pozývam, aby ste si už teraz pevne rezervovali deň kňazskej vysviacky a vybrali sa na cestu do Zaitzkofenu, aby ste zažili nádhernú liturgiu so živou vierou, hlbokým dojatím a nadprirodzenou radosťou, spoločne oslávili túto nádhernú udalosť a nabrali nové sily, aby ste z nej mohli ešte dlho čerpať v každodennom živote.

Zaitzkofen, na sviatok sv. Jozefa - robotníka, 1. mája 2024

P. Pascal Schreiber, predstavený seminára

 

Za rakúsky dištrikt – do ktorého patrí aj FSSPX na Slovensku – budú vysvätení nasledovní novokňazi:

 

  • Josef Richtář – nar. 31. 10. 1997 v Ostrave, ČR

Všetkých veriacich srdečne pozývame na jeho slávnostné domáce primície, ktoré bude sláviť v sobotu 6. júla 2024 o 10.00 hod. v Prioráte Brno - Černovice, Faměrovo nám. 11/26.

  • Máté Kopácsi – nar. 15. 12. 1995 v Ajke, Maďarsko

Svoju domácu primičnú sv. omšu bude celebrovať v sobotu 13. júla 2024 o 10.00 hod. v rodnej obci Kislőd, na ktorú tiež srdečne pozýva všetkých veriacich.

Pre tých, ktorí nemôžu cestovať tak ďaleko, bude slúžiť svätú omšu aj v nedeľu 7. júla - po primičnej omši o. Richtářa v brnenskom prioráte.


 

Program a ďalšie informácie


 

Piatok 28. júna, vigília sv. Petra a Pavla

17:00 svätá omša

17:45 I. vešpery (zo sviatku), po ktorých bude nasledovať slávnostné obnovenie intronizácie Najsvätejšieho Srdca

 

Sobota 29. júna, sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla

8:45 začiatok procesie

9:00 pontifikálna sv. omša biskupa J. E. Tissiera de Mallerais v zámockom parku s udelením diakonských a kňazských vysviacok

následne: udelenie primičného požehnania v zámockom parku

16:30 pontifikálne vešpery so sviatostnou pobožnosťou

 

Nedeľa 30. júna, sviatok posviacky katedrály v Regensburgu

8:00 seminárne primície o. Josefa Richtářa v zámockom parku

10:00 seminárne primície o. Mátého Kopácsiho v zámockom parku

17:00 vešpery so sviatostnou pobožnosťou