Pridal/a Admin dňa Po, 17.07.2023 - 21:03

Msgr. Marcel Lefebvre - Odňali mu kráľovskú korunu (1)

Msgr. Lefebvre, viac než 40 rokov nástupca apoštolov, nie je žiadnym nostalgickým melancholikom. Ako muž viery a muž činu – svedčí o tom jeho 188 kňazov a 252 seminaristov – ako biskup, učiteľ pravdy a pastier duší v týchto tridsiatich štyroch pojednaniach odkrýva jadro súčasnej krízy: cudzoložné spojenie Cirkvi s Revolúciou.

Sloboda, oslobodenie od nátlaku, rovnosť, demokracia, liberalizmus, sloboda kultov, sloboda tlače, sloboda výučby, verejné právo Cirkvi, zrada liberálnych katolíkov, mýtus o „prostej slobode“, klam pluralizmu, „zmysel dejín“, lúpež na II. vatikánskom koncile, „hľadanie a dialóg“, náboženská sloboda, Pavol VI. ako liberálny pápež – o tom všetkom pojednáva tridsaťštyri strhujúcich kapitol s jemnou príchuťou pušného prachu, v ktorých sa horlivosť misionára spája s hlbokou láskou k pravde, čerpanej z rozjímavého čítania textov tradičného cirkevného učiteľského úradu.

Majúc pred očami niekdajšie intrigy a dnešné podvodné praktiky liberálnej sekty, Msgr. Lefebvre pripomína čitateľovi jednoduché slová nášho Pána Ježiša Krista: „Ja som Pravda“ a „Pravda vás oslobodí“ ! Uprostred zbabelosti, ktorá skladá zbrane, a tyranskej slabosti liberálov sa tento biskup nenecháva prepadnúť pochybnosťami. Energicky sa hlási k programu svätého pápeža Pia X a prijíma ho za vlastný, totiž: „Opäť vybudovať zrútenú pevnosť! Znova vztýčiť bašty viery! Obnoviť katolícku spoločnosť!“ (Fideliter, 1987)
 

PREDHOVOR

 

Myšlienka napísať túto knihu vznikla pri niekoľkých prednáškach o liberalizme, konaných pre seminaristov v Ecône. Ich účelom bolo osvetliť týmto budúcim kňazom najvážnejší a najškodlivejší omyl modernej doby a umožniť im posúdiť v zhode s pravdou a vierou všetky následky a prejavy ateistického liberalizmu a liberálneho katolicizmu.

Liberálni katolíci rozširujú omyly liberalizmu vnútri Cirkvi a v stále ešte čiastočne katolíckych spoločnostiach. Je veľmi poučné znova si prečítať, čo o nich hovoria pápeži, a presvedčiť sa o sile ich odsúdenia.

Je cenné si pripomenúť uznanie vyslovené pápežom Piom IX. Louisovi Veuillotovi, autorovi obdivuhodnej knihy L´Illusion libérale [Liberálna ilúzia], a uznanie Svätého stolca knihe Doma Felixa Sardu y Silvanu Le Libéralisme est un péché [Liberalizmus je hriech].

Čo by si asi títo autori pomysleli, keby – ako my dnes – museli konštatovať, že liberalizmus vládne vo Vatikáne a medzi biskupmi?

Odtiaľ plynie pre budúcich kňazov naliehavá potreba spoznať tento omyl. Pretože liberálny katolík, ako ukazuje Dom Sarda (v 7. kapitole), má chybné poňatie úkonu viery. Viera už nie je objektívnou závislosťou od Božej autority, ale subjektívny pocit, ktorý teda rešpektuje všetky omyly, a najmä omyly náboženské. Louis Veuillot v 23. kapitole svojej knihy dobre ukazuje, že základným princípom roka 1789rok začiatku Veľkej francúzskej revolúcie (pozn. prekl.) je náboženská nezávislosť, sekularizácia spoločnosti, skrátka náboženská sloboda.

P. Tissier de Mallerais, generálny sekretár Kňazského bratstva svätého Pia X., povzbudený generálnym predstaveným, začal pomýšľať na zhromaždenie a utriedenie tohto súboru prednášok a na jeho publikáciu, aby toto veľmi aktuálne poučenie mohlo priniesť úžitok i ďalším ľuďom než len seminaristom.

Zatiaľ čo práca spela ku koncu, v Assisi prišlo k najhoršiemu prejavu liberálneho katolicizmu, hmatateľnému to dôkazu, že pápež a tí, ktorí jeho činy schvaľujú, majú chybné ponímanie viery, poňatie modernistické, ktoré otrasie celou budovou Cirkvi. Pápež sám to ohlásil v príhovore pre členov Kúrie z 22. decembra 1986.

Zdá sa mi, že táto kniha prichádza v pravý čas, aby strážila a chránila katolícku vieru pred morom liberalizmu, ako odozva slov nášho Pána: „Kto uverí..., bude spasený; kto však neuverí, bude zavrhnutý.“ To je viera, ktorú Slovo vteleného Boha vyžaduje od všetkých, ktorí chcú byť spasení. To ona ho stála smrť na kríži a po nej smrť všetkých mučeníkov a svedkov viery, ktorí ju vyznávali. S náboženským liberalizmom už nieto ani mučeníkov, ani misionárov, len tých, ktorí – zhromaždení okolo fajky mieru, o ktorom sa len reční – vypredávajú svoju vieru.

Ďaleko od nás nech je tento liberalizmus, hrobár katalíckej Cirkvi! Nasledujúc nášho Pána nesme koruhvu Kríža, jediného znamenia a jediného zdroja spásy.

Nech naša Pani Fatimská pri sedemdesiatom výročí svojho zjavenia ráči požehnať rozšírenie tejto knihy, ktorá je odozvou na jej proroctvo.


 

V Ecône dňa 13. januára 1987,

na sviatok Krstu nášho Pána
+ Marcel Lefebvre

 

 

Nasledujúca časť >

 


Preložil: PK