Kalendár na rok 2023

Pridal/a Admin dňa Št, 15.12.2022 - 22:16
Titulná stránka kalendára

Zľavy na kalendár platný do konca januára 2024

Vo všetkých našich kaplnkách je možnosť zakúpiť si nástenný kalendár na rok 2023, cena je 2,50 €. Zobrazuje kostoly v správe FSSPX po celom svete a úryvky z knihy Otvorený list zmäteným katolíkom arcibiskupa Marcela Lefebvra. Jeho kúpou podporíte naše Bratstvo sv. Pia X a jeho ďalšiu činnosť na Slovensku. V prípade nemožnosti osobného odberu ho zašleme aj poštou na dobierku, poplatok pri zaslaní jedného výtlačku je 4,50 €. Pri objednávke viacerých kusov sa cena navýši podľa tarify Slovenskej pošty....

Pozdrav generálneho predstaveného veriacim na Slovensku

Pridal/a Admin dňa So, 26.11.2022 - 22:31
BH4

Drahí veriaci,

je pre mňa potešením sa na Vás obrátiť s niekoľkými slovami. Sledujem pozorne a s veľkým záujmom vývoj apoštolátu Bratstva sv. Pia X. vo Vašej krajine. Musím povedať, že Vaše priľnutie k svätej omši, k sviatostiam - slovom k Tradícii - je pre mňa a pre Bratstvo skutočnou radosťou.

Nedávno som mal príležitosť osobne sa stretnúť a hovoriť s dôstojným pánom Huttom. Všetko, čo mi povedal o jeho apoštoláte na Slovensku, je veľmi povzbudzujúce...

Hodová slávnosť Panny Márie Trnavskej – Kaplnka FSSPX Trnava – Nedeľa, 20. novembra 2022

Pridal/a Admin dňa St, 23.11.2022 - 21:30
BH4

Už po tri storočia si v Trnave rok čo rok pripomíname od 13. do 21. novembra Novénou na počesť Trnavskej Panny Márie jej ochranu mesta a zázračný obraz, ktorý do „slovenského Ríma“ v roku 1585 priniesol z Ríma študent teológie František Forgáč, neskôr preslávený ako ostrihomský arcibiskup a kardinál. Obraz je kópiou slávneho obrazu Panny Márie z rímskeho Kostola sv. Alexeja a Bonifáca. Pôvod obrazu je nesmierne dávny a legenda pripisuje jeho autorstvo dokonca samotnému sv. Lukášovi Evanjelistovi.

Apoštolát Bratstva svätého Pia X. na Slovensku (FSSPX)

Pridal/a Admin dňa Pi, 18.11.2022 - 23:39
BH4

Drahí veriaci, v tomto článku prinášame stručnú správu o začiatku pôsobenia FSSPX na Slovensku a jeho plánoch. Bratstvo začala svoje pôsobenie v Liptovskom Mikuláši na jeseň roku 2020. Bol to dôstojný pán Lukasz Szydlowski z Krakovského priorátu FSSPX, ktorý na pozvanie katolíkov z Oravy a Liptova začal prichádzať jeden piatok za mesiac do kaplnky na Liptove slúžiť svätú omšu, ktorej vždy predchádzala prednáška o tradičnej katolíckej viere.

Sviatok Krista Kráľa – Kaplnka FSSPX Liptovský Mikuláš – 30. október 2022

Pridal/a Admin dňa Pi, 11.11.2022 - 20:31
BH4

V tradičnom liturgickom kalendári pripadá na poslednú októbrovú nedeľu sviatok nášho Pána Ježiša Krista Kráľa. Hoci Kristus ako Kráľ sa v Cirkvi uctieval od jej počiatkov, zavedenie sviatku Krista Kráľa pápežom Piom XI. v roku 1925 má pre našu dobu obzvlášť veľký význam. Pius XI. písal encykliku Quas primas (O Kristovi Kráľovi) v pohnutých časoch, keď moderné bludy už nahlodávali súkromný i verejný život a ničili tradičný katolícky poriadok v spoločnosti. Encyklika Quas primas a zavedenie sviatku Krista Kráľa boli reakciou najmä na rozširujúci sa laicizmus, ktorý sa v prvom rade snažil obmedziť zvrchované Kristovo panstvo nad spoločnosťou a vplyv Cirkvi vo verejnom živote, ale následne - ako píše Pius XI. - viedol k tomu, že sa Kristovo náboženstvo začalo prirovnávať k falošným náboženstvám, Cirkev bola obmedzovaná štátnou mocou a štáty verejne hlásali bezbožníctvo a opovrhovanie Pánom Bohom.

Požehnanie J.E. biskupa Bernarda Fellay misii Bratstva Sv. Pia X. na Slovensku.

Pridal/a Admin dňa St, 05.10.2022 - 21:56
BH4

"Milí Veriaci, v týchto dňoch sme založili Združenie Panna Mária Sedembolestná, ktoré zastupuje záujmy Kňazského bratstva Svätého Pia X. na Slovensku. Pri tejto príležitosti Vám zasielam moju vrúcnu podporu, ako aj moje požehnanie. Nech Vás Panna Mária Sedembolestná ochraňuje."
(Bernard Fellay)

Obrad zadosťučinenia a sviatosť birmovania vo viedenskom kostole minoritov

Pridal/a Admin dňa Po, 08.08.2022 - 19:09
BH4

Obrad zadosťučinenia a sviatosť birmovania vo viedenskom kostole minoritov.

J. E. biskup Fellay udeľoval v našom dištrikte sviatosť birmovania od 24. do 26. júna. Vo Vrchnike pri Ljublane, Viedni a Brne prijalo túto sviatosť spolu 150 detí a niekoľko dospelých (26 Slovincov, 33 Rakúšanov, 23 Maďarov, 9 Slovákov, 59 Čechov). V nasledujúcom texte o tom uverejňujeme dve správy...

Primície pátra Petra Kajera

Pridal/a Admin dňa Pi, 05.08.2022 - 09:19
BH4

Homília dekana, pátra Tomáša Stritzka, z primícií pátra Petra Kajera.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Najdôstojnejší otec predstavený a otec rektor, drahí primicianti, drahí spolubratia v Kristovi, drahí veriaci! Katolícke kňazstvo je "znamením, ktoré bude popreté", znamením proti revolúcii, proti vzbure proti Bohu a jeho stvoriteľskému poriadku. Heslo revolúcie - slobodomurárskej a liberálnej revolúcie, takzvanej Veľkej francúzskej revolúcie - znie: "Sloboda, rovnosť, bratstvo ". Sloboda - byť slobodný - sa vo voľnom duchu chápe ako absolútne oslobodenie od všetkého, čo zaväzuje, okrem povinnosti vyznávať túto absolútnu liberálnu slobodu v revolučnom zmysle. Nejde tu o slobodu ľudskej duše pre službu Bohu a pre priateľstvo s Bohom, o slobodu z otroctva diabla, o slobodu, ktorá je najvznešenejším Božím darom, ako učí pápež Lev XIII, ale o naše vlastné oslobodenie od Boha ako cieľ nášho života. Kňaz stojí proti tejto falošnej slobode ako symbol, ako zosobnenie učenia Cirkvi - zjaveného zákona a zjavených právd. Kňaz nie je slobodný v tom, čo učí, ako posudzuje duše vo sviatosti pokánia, ako vedie zverené stádo. To, čo má každý kňaz robiť, sa učí a prijíma od Cirkvi u svojich predchodcov, v jeho nadriadených...